donderdag 12 januari 2017

Wat zou het zijn?

De vliegende superhelden kregen een afbeelding van een wekker.

De rennende superhelden kregen de klassenagenda.

Zij kregen een stopwatch.

De springende superhelden kregen een afbeelding van een haan.

Zij kregen een kalender.
Deze week hebben we het over het nieuwe jaar. Vandaag kregen we van de juf allemaal een voorwerp. In groepjes zijn we uiteen gegaan en hebben we gepraat over dit voorwerp. We vroegen ons af wat het was, en waarvoor je het kan gebruiken. Daarna hebben we in de grote kring besproken wat de andere kinderen dachten dat het was. Vooral de stopwatch kenden veel kinderen nog niet. Op het digibord hebben we in het groot een stopwatch bekeken. We zagen hoe lang een minuut duurde. Tijdens de lunch hebben we gekeken hoe lang het duurde totdat alle kinderen hun boterham op hadden gegeten. De stopwatch hebben we daarna nog niet uitgezet. Toen we na de lunch, het speelwerken, het buiten spelen, het afronden van het speelwerken opnieuw op de stopwatch keken, zagen we dat er inmiddels 100 minuten waren verstreken! Wat een ontdekking!