dinsdag 13 december 2016

Kerst

Het lijkt nog ver weg, maar duurt niet zo lang meer. Op vrijdag 23 december is de kerstviering van de kleuters op school. U bent van harte welkom om te komen kijken. Het begint om 9.30 uur en zal ongeveer een uur duren. De kinderen mogen om 9.15 uur op school komen om zich voor te bereiden op de kerstviering. U kunt dan alvast een plekje zoeken in de gymzaal.  Na de kerstviering drinken we wat in de klas, waarna de kerstvakantie begint. De kleuters zijn dus rond 10.45 uur al vrij. Gaat uw kind die dag naar de BSO, dan zorgen wij voor de opvang voor 9.15 uur en na 10.45 uur.

Alle kinderen doen mee aan de kerstviering. De oudste kleuters mogen een stukje tekst opzeggen. Wilt u dat met uw kind oefenen? De jongste kleuters oefenen hun rol op school.


Tijdens de kerstviering is er, in het lokaal van juf Luna, oppas geregeld voor de jongere broertjes en zusjes. Zij kunnen niet bij de kerstviering van de kleuters aanwezig zijn. Bij de lokalen hangt een lijst waarop u de naam en de leeftijd van uw kind kunt noteren zodat we kunnen zorgen voor voldoende opvang.

Sommige kinderen hebben kerstkaarten voor hun klasgenoten. Om teleurstelling bij de kinderen die geen kaart krijgen te voorkomen hebben we de afspraak dat er geen kerstkaarten in de klas worden uitgedeeld. Na schooltijd, op het plein, is daar wel ruimte voor.